ročník 2021

Zborník         PROGRAM

ročník 2020

Sborník            PROGRAM

ročník 2019

Sborník                  PROGRAM

ročník 2018

Sborník            PROGRAM

ročník 2016

Sborník

DidInfo
DidactIG

Program

DidInfo
DidactIG

Prezentace

DidactIG

ročník 2015

Sborník

DidInfo

Program

DidInfo
DidactIG

Prezentace

DidactIG

ročník 2014

Sborník

DidInfo

Program

DidInfo
DidactIG

Prezentace

DidactIG

ročník 2013

Sborník

DidInfo

Program

DidInfo
DidactIG

Prezentace

DidactIG

ročník 2012

Sborník

DidInfo

Program

DidInfo

ročník 2011

Sborník

DidInfo

Program

DidInfo

© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici