© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici