Skip to main content

DIDINFO 2024

Mezinárodní konference
o vyučování informatiky

7.–9. 2. 2024 | Liberec | Česko
Informace budou postupně aktualizovány.

Mezinárodní konference DidInfo umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Snaží se mimojiné propojit akademické prostředí s pedagogickou praxí.
Navazuje na dlouholetou tradici slovenské konference, ke které se časem připojila česká část (původně pod názvem DidactIG). V pořádání jednotlivých ročníků se střídají KI FPV UMB a KGD FP TUL.

Cíle


 • diskutovat o aktuálních trendech v oblasti didaktiky informatiky
 • sdílet zkušenosti s výukou informatiky i v netradiční (hybridní/distanční) formě na všech typech škol

 • spolupodílet se na směřování národního kurikula pro základní a střední vzdělávání
 • podpořit výměnu zkušeností mezi akademickým prostředím a praxí
 • sdílet výsledky výzkumů zaměřených na výše uvedené tematické oblasti
 • podpořit navázání a prohloubení spolupráce odborných pracovišť zaměřujících se na přípravu budoucích učitelů informatiky

Témata


 • pedagogický výzkum v oblasti výuky informatiky

 • školská informatika, pohled a zkušenost z různých zemí
 • metody výuky informatiky a vzdělávací obsah na jednotlivých stupních,

 • reformy, inovace a dobré příklady výuky informatiky

 • informatické soutěže, projekty, podpůrné aktivity, mimoškolní činnost apod.,

 • příprava a formování budoucích učitelek a učitelů informatiky a jejich další vzdělávání,

 • virtualizace výuky, Cloud Computing, umělá inteligence a robotika ve vzdělávání, ...

Pořadatelé

kontaktní osoba: Jindra Drábková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Programový výbor

Organizační výbor

 • doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

  předsedkyně
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK
 • doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

  předseda
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | CZ
 • doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK

 • Mgr. Jan Berki, Ph.D.

  Technická univerzita v Liberci | CZ

 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

  Univerzita Karlova | CZ
 • prof. Dr. Valentina Dagiene

  Vilniaus universitetas | LT

 • Mgr. Adam Dudáš, PHD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • doc. Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.

  Univerzita Hradec Králové | CZ

 • prof. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

  Univerzita Hradec Králové | CZ

 • PaedDr. Ján Guniš, PhD.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK

 • prof. Dr. Mirjana Ivanovic

  Univerzitet u Novom Sadu | SRB
 • Ing. Jana Jacková, PhD.

  Katolícka univerzita v Ružomberku | SK

 • prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave | SK

 • doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave | SK

 • Mgr. Daniel Lessner, Ph.D.

  Technická univerzita v Liberci | CZ

 • doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SK

 • Ing. Božena Mannová, PhD.

  České vysoké učení technické | CZ

 • RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • RNDr. Pavel Pešat, PhD.

  Univerzita Pardubice, CZ

 • Prof. Dr. Kate Sanders

  Rhode Island College | USA
 • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

  Trnavská univerzita | SK

 • doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.

  Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB – TU Ostrava | CZ

 • doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK

 • doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • Dr. Livia Tudor

  Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti | RO
 • PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • Mgr. Daniel Lessner, PhD.

  Technická univerzita v Liberci | CZ

  předseda
 • Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

 • Mgr. Jan Berki, Ph.D.