Pokyny ke konferenci


Termíny


 • 10. 10. 2019

   spuštění registrace

 • do 7. 11. 2019

  přihlášení vystoupení/workshopu (zaslání abstraktu)

 • do 11. 11. 2019

  vyrozumění o akceptaci vystoupení/workshopu

 • do 10. 1. 2020

  přihlášení účasti bez příspěvku

 • do 12. 1. 2020

  zaslání písemného příspěvku / rozšířeného abstraktu

 • do 7. 2. 2020

  vyhotovení recenzního posudku

 • 12.–14. února 2020
  konference

Registrace


Jednací jazyky


 • angličtina
 • čeština
 • slovenština

Formy účasti


 • aktivní vystoupení s přednáškou a písemným příspěvkem
 • aktivní vystoupení s přednáškou a rozšířeným abstraktem
 • uspořádání workshopu
 • účast bez vlastního příspěvku

Šablony příspěvků


Místo konání

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

3. patro, budova G, FP TUL
Univerzitní nám. 1410/1
461 17 Liberec
Česká republika

Poplatky

Účast na konferenci v roce 2020 je v jakékoli formě (viz výše) bezplatná. Náklady na realizaci jsou hrazeny z projektu OP VVV Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Co si hradím, když jsem z ČR?

 • Účastníkům z České republiky je ubytování a strava hrazena z výše uvedeného projektu.
 • Předchozí bod platí ale pouze tehdy, je-li zajišťována za strany FP TUL. Pokud si stravu či ubytování účastník zařídí sám (což označí v rámci registrace), pak si je také sám hradí.
 • Cestovní náklady si hradí účastník z vlastních zdrojů.

Co si hradím, když jsem odjinud?

 • Zahraniční účastníci si ubytování, stravu i dopravu hradí z vlastních zdrojů.
 • Organizátoři mohou v případě zájmu (vyjádřeného v registraci) jídlo i ubytování v níže uvedených zařízeních rezervovat.

Ubytování a strava

Jak se ubytovat?

 • Ubytování je zajišťováno na univerzitních kolejích v dochozí vzdálenosti od kampusu (zhruba 15 minut).
 • Parkování je jak v okolí kampusu, tak kolejí možné zdarma.
 • Každý pokoj má 2 samostatná lůžka.
 • V registračním formuláři budete moci vyplnit, s kým chcete být na pokoji ubytováni.
 • Koupelna je sdílena vždy dvěma pokoji.
 • Pokud si NEPŘEJETE, abychom vám ubytování zajistili, informujte nás prostřednictvím registračního formuláře.

Kde se najíst?

 • Obědy a večeře jsou zajišťovány v menze vždy přímo v místě konání konference či ubytování.
 • Obědy mohou být i vegetariánské či bezlepkové.
 • V průběhu konference je zajištěno lehké občerstvení (ovoce, nápoje, sušenky).
 • Občerstvení se snažíme zajistit i v bezlepkové variantě.
 • Snídaně ze strany organizátorů zajišťovány NEJSOU.
 • Pokud si NEPŘEJETE, abychom vám stravu zajistili, informujte nás prostřednictvím registračního formuláře.

© Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci