DIDINFO 2020

Mezinárodní konference
o vyučování informatiky

12.–14. února 2020 | Liberec | Česká republika

Mezinárodní konference DidInfo umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Snaží se mimojiné propojit akademické prostředí s pedagogickou praxí.
Navazuje na dlouholetou tradici slovenské konference, ke které se časem připojila česká část (původně pod názvem DidactIG). V pořádání jednotlivých ročníků se střídají KI FPV UMB a KAP FP TUL.

Cíle


 • podpořit navázání a prohloubení spolupráce odborných pracovišť zaměřujících se na přípravu budoucích učitelů informatiky
 • diskutovat o aktuálních trendech v oblasti didaktiky informatiky
 • spolupodílet se na směřování národního kurikula pro základní a střední vzdělávání
 • sdílet výsledky výzkumů zaměřených na výše uvedené tematické oblasti
 • podpořit výměnu zkušeností mezi akademickým prostředím a praxí

Témata


 • pedagogický výzkum především v oblasti výuky ICT a informatiky
 • školská informatika, pohled a zkušenost z různých zemí
 • vzdělávací obsah výše zmíněných oborů na jednotlivých stupních
 • reformy a inovace ve výuce informatiky
 • metody výuky ICT/informatiky
 • příklady výuky informatiky
 • informatické soutěže, projekty a podpůrné aktivity
 • příprava a formování budoucích učitelů informatiky a jejich další vzdělávání
 • IoT, robotika, Design Thinking, výpočty a konceptuální porozumění ve výuce, ...

Pořadatelé

ONDŘEJ TAVODA
KONTAKTNÍ OSOBA (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Programový výbor

 • Mgr. Jan Berki, Ph.D.

  Technická univerzita v Liberci | CZ

  šéf organizace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | CZ
 • prof. Dr. Valentina Dagiene

  Vilniaus universitetas | LT
 • prof. Dr. Mirjana Ivanovic

  Univerzitet u Novom Sadu | SRB
 • Prof. Dr. Kate Sanders

  Rhode Island College | USA
 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

  Univerzita Karlova | CZ
 • doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | CZ
 • doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

  Univerzita Karlova | CZ
 • RNDr. Pavel Pešat, PhD.

  Univerzita J. E. Purkyně, CZ

 • Ing. Božena Mannová, PhD.

  České vysoké učení technické | CZ
 • Sonya Armstrong, Ph.D.

  West Virginia State University | US
 • Dr. Livia Tudor

  Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti | RO
 • Ing. Dana Horváthová, PHD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

  předsedkyně
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK
 • prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave | SK
 • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

  Trnavská univerzita | SK
 • doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK
 • doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave | SK
 • doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SK
 • doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK
 • doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK
 • RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • PAEDDR. Patrik Voštinár, PHD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • Ing. Jana Jacková, PhD.

  Katolícka univerzita v Ružomberku | SK

 • Mgr. Martin Cápay, PhD.

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SK

Letošní ročník konference proběhne v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

© Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci