DIDINFO 2021

Medzinárodná konferencia
o vyučovaní informatiky

24.-25.3.2021 | Banská Bystrica| Slovenská republika

online

Medzinárodná konferencia DidInfo umožňuje zdieľanie skúseností a výsledkov z pedagogického výzkumu zameraného na vyučovanie informatiky a vzdelávanie v oblasti IKT. Zároveň poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusie o aktuálnych otázkach, trendoch, učebných metód a novým poznatkom z informatiky. Časť konferencie je vyhradená praktickým ukážkam a workshopom. Didinfo prepája akademické prostredie s pedagogickou praxou.
Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenskej konferencie (27. ročník), ku ktorej se časom pripojila česká časť (pôvodne pod názvom DidactIG). V usporiadaní jednotlivých ročníkov se striedajú KI FPV UMB a KAP FP TUL.

Ciele


 • zdieľať skúsenosti s výučbou informatiky na všetkých typoch škôl počas pandémie COVID-19

 • nadviazať a prehĺbiť spoluprácu odborných pracovísk zameraných na prípravu budúcich učiteľov informatiky
 • diskutovať o aktuálnych trendoch v oblasti didaktiky informatiky
 • spolupodieľať sa na profilovaní štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy
 • zdieľať výsledky výskumov zameraných na vyššie uvedené tematické oblasti
 • podporiť výmenu skúseností medzi akademickým prostredím a praxou

Hlavné témy


 • pedagogický výskum predovšetkým v oblasti vyučovania informatiky

 • školská informatika, pohľad a skúsenosť z rôznych krajín

 • metódy výučby informatiky a vzdelávací obsah na jednotlivých stupňoch

 • reformy, inovácie a dobré príklady výučby informatiky,

 • informatické súťaže, projekty, podporné aktivity, mimoškolská činnosť a pod.,

 • príprava a formovanie budúcich učiteľov informatiky a ich ďalšie vzdelávanie,

 • virtualizácia výučby, Cloud Computing, umelá inteligencia a robotika vo vzdelávaní,...

Usporiadatelia

Kontaktná osoba: Patrik Voštinár (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Programový výbor

 • doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | CZ

  predseda
 • doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

  predsedníčka
 • Sonya Armstrong, Ph.D.

  West Virginia State University | US
 • Mgr. Ján Berki, Ph.D

  Technická univerzita v Liberci | CZ

 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

  Univerzita Karlova | CZ
 • prof. Dr. Valentina Dagiene

  Vilniaus universitetas | LT
 • prof. Dr. Mirjana Ivanovic

  Univerzitet u Novom Sadu | SRB
 • Ing. Božena Mannová, PhD.

  České vysoké učení technické | CZ
 • RNDr. Pavel Pešat, PhD.

 • doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.

  Univerzita Palackého v Olomouci | CZ

 • Prof. Dr. Kate Sanders

  Rhode Island College | USA
 • doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

  Univerzita Karlova | CZ
 • Dr. Livia Tudor

  Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti | RO
 • doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK
 • Ing. Dana Horváthová, PhD.

  Univezita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • Ing. Jana Jacková, PhD.

  Katolícka univerzita v Ružomberku | SK

 • prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave | SK
 • doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave | SK
 • doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SK
 • RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

  Trnavská univerzita | SK
 • doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SK
 • doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK
 • PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

  Univezita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

Organizačný výbor

 • PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

  Univezita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

  predseda ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

 • Mgr. Adam Dudáš, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • Ing. Dana Horváthová, PhD.

  Univezita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

 • Katarína Gavaldová

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK

Laskarduino

Continental

© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici