Pokyny ku konferencii


Termíny


 • do 31. januára 2021

  do 17. januára 2021 úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme

 • 15. február 2021

  oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku

 • do 7. februára 2021

  úplná verzia posteru/rozšíreného abstraktu v systéme

 • do 20. februára 2021

  návrhy workshopov organizátorom

 • 21. február 2021

  oznámenie o prijatí/neprijatí posteru/rozšíreného abstraktu

 • do 28. februára 2021

  finálne príspevky/postery/rozšírené abstrakty do zborníka

 • 8. február – 17. marec 2021

  registrácia a platba

 • 24.-25. marec 2021

  konferencia

Odoslanie príspevkov

Príspevky je potrebné nahrať do EasyChair systému:


EasyChair


Jazyky konferencie


 • angličtina
 • čeština
 • slovenčina

Formy účasti


 • virtuálna účasť s prednáškou a písomným príspevkom/rozšíreným abstraktom,
 • virtuálna účasť s prednáškou bez písomného príspevku,
 • usporiadanie online workshopu,
 • účasť bez vlastného príspevku.

Šablóny príspevkov


Registrácia je nutná cez formulár 

Miesto konania

Fakulta prírodných vied UMB

TAJOVSKÉHO 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici