Pokyny ku konferencii


Termíny


 • 10. 10. 2019

  spustenie registrácie

 • do 7. 11. 2019

  registrácia výkonu/workshopu (zasielanie abstraktov)

 • do 11. 11. 2019

  oznámenie o prijatí vystúpenie/workshopu

 • do 10. 1. 2020

  registrácia účasti bez príspevku

 • do 12. 1. 2020

  predkladanie písomných príspevkov/rozšírených abstraktov

 • do 7. 2. 2020

  príprava revízneho stanoviska

 • 12.–14. února 2020

  konferencie

Registrácia


Jazyky konferencie


 • angličtina
 • čeština
 • slovenčina

Formy účasti


 • aktívne vystúpenie s prednáškou a písomným príspevkom
 • aktívne vystúpenie s prednáškou a rozšíreným abstraktom
 • usporiadanie workshopu
 • účasť bez vlastného príspevku

Šablóny príspevkov


Miesto konania

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

3. poschodie, budova G, FP TUL
Univerzitní nám. 1410/1
461 17 Liberec
Česká republika

Poplatky

Účasť na konferencii roku 2020 je v akejkoľvek forme (pozri vyššie) zadarmo. Náklady na implementáciu pokrýva projekt OP VVV podporujúci rozvoj informatiky myslenia (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Koľko musím zaplatiť keď som z Českej republiky?

 • Účastníkom z Českej republiky je ubytovanie a strava hradená z vyššie uvedeného projektu.
 • Predchádzajúci bod platí ale iba vtedy, ak je zabezpečovaná za strany fp tul. pokiaľ si stravu či ubytovanie účastník zariadi sám (čo označí v rámci registrácie), potom si ich tiež sám hradí.
 • Cestovné náklady si hradí účastník z vlastných zdrojov.

Koľko musím zaplatiť, keď som zo zahraničia? 

 • Organizátori môžu v prípade záujmu (vyjadreného v registrácii) jedlo i ubytovanie v nižšie uvedených zariadeniach rezervovať.
 • Učitelia zo Slovenska, ktorých škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (www.itakademia.sk) majú plne hradené cestovné náklady (cestovné, ubytovanie, stravné) projektom. Informáciu o to, že učiteľ je zo školy zapojenej do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21, storočie učiteľ uvedie v registrácii.
 • Ostatní zahraniční účastníci si ubytovanie, stravu i dopravu hradí z vlastných zdrojov.

Ubytovanie a strava

AKO SA UBYTOVAŤ?

 • Ubytovanie je zaistené na študentských internátoch v pešej vzdialenosti od kampuse (zhruba 15 minút).
 • Parkovanie je v okolí kampuse aj koľají možné zdarma.
 • Každá izba má 2 samostatné postele.
 • V registračnom formulári budete môcť vyplniť, s kým chcete byť na izbe ubytovaní.
 • Kúpeľňa je spoločná pre dve izby.
 • Ak NECHCETE, aby sme vám ubytovanie zaistili, informujte nás prostredníctvom registračného formulára.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI STRAVOVANIA?

 • Obedy a večere sú zabezpečované v menze vždy priamo v mieste konania konferencie či ubytovanie.
 • Obedy môžu byť aj vegetariánske či bezlepkové.
 • V priebehu konferencie je zabezpečené ľahké občerstvenie (ovocie, nápoje, sušienky).
 • Občerstvenie sa snažíme zabezpečiť aj v bezlepkové variante.
 • Raňajky zo strany organizátorov zabezpečované NIE SÚ.
 • Ak si NEŽELÁTE stravovanie, informujte nás prostredníctvom registračného formulára.

© Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci