Pokyny ku konferencii


Termíny


 • do 20. februára 2023 do 28.2.2023 úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme 

  13. marec 2023 oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku                 

  do 28. februára 2023 úplná verzia rozšíreného abstraktu v systéme   

  do 28. februára 2023 návrhy workshopov organizátorom     

  13. marec 2023 oznámenie o prijatí/neprijatí rozšíreného abstraktu

  do 20. marca 2023 finálne príspevky/rozšírené abstrakty do zborníka

  23. január– 15. marec 2023 registrácia a platba

  29.-31. marec 2023 konanie konferencie:                                                                       


ŠABLÓNA

Systém na vkladanie príspevkov pridáme čoskoro.

Šablóna SK

Šablóna AJ


Konferenčný poplatok

 • 0 EUR/osoba

  pre učiteľov ZŠ, SŠ bez stravy

 • 29 EUR/osoba *

  pre učiteľov ZŠ, SŠ so stravou (3x obed, 1x večera, občerstvenie počas prestávok)

 • 59 EUR/ osoba *

  vložné iba pre učiteľov ZŠ, SŠ s príspevkom (zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, stravu);

 • 59 EUR/ osoba

  pre doktorandov s príspevkom, VŠ učiteľov bez príspevku

 • 79 EUR/ osoba

  pre účastníkov s príspevkom, abstraktom, workshopom

* za učiteľa ZŠ, SŠ považujeme osobu, ktorá nemá súčasne úväzok na VŠ

Formy účasti

 • aktívne vystúpenie s písmenným príspevkom,
 • aktívne vystúpenie s rozšíreným abstraktom,
 • vedenie workshopu,
 • účasť bez vlastného príspevku.

Jazyky konferencie

 • angličtina
 • čeština
 • slovenčina
Miesto konania

UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Tajovského 40

Banská Bystrica (SK)

ubytovanie

Každý účastník si zaisťuje a hradí ubytovanie sám.

Al Corso Penzion https://alcorso.sk/

Apartmány Podlavice link

Hotel Dixon https://dixonresort.sk/

Hotel Kúria https://www.kuria.sk/ 

Urpín City Residence https://www.urpincity.sk/ 

Hotel Lux https://hotellux.sk/ 

© FPV UMB a FP TUL