Skip to main content

Keynote speakers

Ira Diethelm

Digital Education and Informatics – You can’t have One without the Other

She would explain the Dagstuhl triangle, present briefly some statistical findings from Germany and come to European recommendations that were published at the end of 2023 and the Informatics reference framework from informaticsforall.org.

Prof. Dr. Ira Diethelm (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Cyril Brom

Jak pracovat s miskoncepcemi žáků ZŠ o digitálních technologiích

Nová informatika v Česku staví na čtyřech okruzích, z nichž snad nejméně se diskutuje o „digitálních technologiích“. Tento okruh se navíc plete s digitálními kompetencemi. V přednášce shrneme vlastní i zahraniční výzkumy o dětských prekonceptech a způsobech uvažování o digitálních technologiích, se zaměřením na prekoncepty o principech fungování internetu. Ukážeme, že ačkoli žáci základních škol mohou být zkušení uživatelé internetu, o jeho fungování toho ví málo, což je rizikem z hlediska jejich digitální bezpečnosti. Dále představíme nové informatické intervence, které jsme pro toto téma pro základní školy připravili nebo připravujeme. Vysvětlíme, že ani okruh „digitálních technologií“ nelze učit „po staru“, jak se někteří mylně domnívají, a objasníme, proč to nelze.

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Tim Bell

Putting the „Computation“ in „Computational Thinking“

„Computational Thinking“ has become visible in curricula in many countries, but what is it, and how do we engage students with it? We will look at the role of Computer Science Unplugged in this, and explore how an Unplugged approach can relate to computer programming (plugging it in), particularly through the lens of the „Notional Machine“. We will also consider the broader issues around computation, beyond the technical details of programming.

Prof. Tim Bell, B.Sc.(Hons), Ph.D., A.T.C.L. (Te Whare Wānanga o Waitaha | University of Canterbury)

Workshops

káva s Danielou:em

Daniela Růžičková a Daniel Lessner

Cílem workshopu je ukázat vybrané problémy při formulaci školské informatiky v kurikulárních dokumentech a přivést účastníky ke sdílení vlastní odborné práce při jejich řešení. Účastníci se budou zamýšlet nad pěti otázkami vybranými na základě zkušeností z praxe podpory škol v zavádění školské informatiky a její reformulace v komplexních revizích rámcových vzdělávacích programů.

Demonstrace závěrečné úlohy z programování

Rudolf Pecinovský

Doplňuje přednášku. Ve workshopu budou předvedena definovaná API pro závěrečné práce z Javy a Pythonu. Poté budou poskytnuta demonstrační řešení spolu s řešeními některých studentů, která si projdeme a ukážeme si na nich, jak se odevzdaná řešení jednoduše testují. V další části bude předvedeno, jakým způsobem lze při obhajobách odevzdaných prací zadávat požadované modifikace a na předvedených pracích bude demonstrováno, jak lze požadované práce požadovaným způsobem jednoduše modifikovat.

Rychlokurz geografických informačních systémů

Jiří Šmída

O čem jsou geografické informační systémy. Co v GIS vidí geograf:ka. A co v nich uvidí informatici:čky? Workshop nabídne rychlý pohled do podstaty geografických informačních systémů pohledem odborníka na aplikace geografie a geoinformatiky.

Formativní hodnocení žáka:yně při informatice

Jiří Vaníček

Jak celkově, komplexně zhodnotit žáka, jeho výsledky z informatiky? Jak třeba napsat takové slovní vysvědčení? To jsou otázky, které s příchodem moderní pedagogiky (a přiznejme si, informatika do základních škol takovou pedagogiku přináší) nabývají na významu. Např. podle jakých kritérií vlastně žáka hodnotit? To je jedna z otázek, na kterou bude workshop (nebo brainstorming) hledat odpověď.

Digitální prostorový storytelling: nástroj StoryMaps

Jiří Šmída

Nástroj ArcGIS Online se díky vstřícné dohodě Esri (vlastník) a Evropské komise dostává zdarma do vzdělávacích institucí v EU. Jeho součástí je i webová aplikace pro tvorbu tzv. digitálních příběhů s podporou interaktivních webových map. Metoda a nástroj je vhodný pro podporu vzdělávacích cílů předmětu geografie/zeměpis, oporu naleznou ale i v dalších předmětech včetně informatiky.