Pokyny ku konferencii

Program


Bude aktualizovaný neskôr.

Termíny


 • do 31. januára 2019

  úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme

 • 19. február 2019

  oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku

 • do 20. februára 2019

  úplná verzia posteru/rozšíreného abstraktu v systéme

 • do 20. februára 2019

  návrhy workshopov organizátorom

 • 27. február 2019

  oznámenie o prijatí/neprijatí posteru/rozšíreného abstraktu

 • do 7. marca 2019

  finálne príspevky/postery/rozšírené abstrakty do zborníka

 • 19. február – 19. marec 2019

  registrácia a platba

 • 3.-5. apríl 2019
  konanie konferencie

Jazyky konferencie


 • angličtina
 • čeština
 • slovenčina

Formy účasti


 • aktívne vystúpenie s prednáškou a písomným príspevkom
 • aktívne vystúpenie s prednáškou a rozšíreným abstraktom
 • usporiadanie workshopu
 • poster
 • účasť bez vlastného príspevku

Šablóny príspevkov


Registrácia


Miesto konania

Fakulta prírodných vied UMB

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Konferenčné poplatky

Koľko zaplatím?

85,00 € plné vložné (uhradené do 13.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, občerstvením, obedmi a slávnostným večerom, platí aj pre učiteľov z partnerských škôl v rámci národného projektu IT-Akadémia);

110,00 € oneskorené vložné (uhradené po 13.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, občerstvením, obedmi a slávnostným večerom, platí aj pre učiteľov z partnerských škôl v rámci národného projektu IT-Akadémia);

20,00 € redukované vložné (uhradené do 13.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie, ale len s občerstvením, pre účastníkov bez vlastného príspevku);

35,00 € oneskorené redukované vložné (uhradené po 13.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie, ale len  s občerstvením pre účastníkov bez vlastného príspevku);

150,00 € vložné pre neučiteľov, resp. firmy (zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, občerstvením, obedmi a slávnostným večerom).

Učiteľom z partnerských škôl v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie http://itakademia.sk/ je možné cestovné výdavky (ubytovanie, stravné, vložné, cestovné preplatiť v plnej výške z projektu.

Ubytovanie

Ako sa ubytovať?

Ubytovanie na internátoch UMB bude možné v obmedzenom množstve. Ďalšie možnosti ubytovania na súkromí prezisťujeme.

(c) Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela