DidInfo 2019 registrácia - ukončená 20.3.2019

(c) Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela